صفحه اصلي > درباره ما > اهداف راهبردی   

تلاش حداکثری برای جذب منابع مورد نیاز، جهت پرداخت انواع وام‌های قرض‌الحسنه

افزایش ضریب نفوذ خدمات حمایتی

تامین حداقل نیازهای اساسی خانوارهای نیازمند

ارتقای سطح مطلوبیت، جامعیت و کفایت خدمات

حفظ کرامت انسانی مددجویان و رشد ایمانی، معنوی و فرهنگی آنان

کاهش آسیب های اجتماعی در خانوارهای جامعه هدف

توانمندسازی خانوارهای جامعه هدف

افزایش رضایتمندی خانوارهای خدمت گیرنده

توسعه مشارکت های مردمی

گسترش ارتباطات و تعاملات بین المللی

بهبود نظام اطلاع رسانی و تعامل دوسویه با مردم

مدیریت سرمایه های انسانی

ارتقای بهره وری سازمانی