صفحه اصلي > درباره ما > اهداف راهبردی   
 • تلاش حداکثری برای جذب منابع مورد نیاز، جهت پرداخت انواع وام‌های قرض‌الحسنه
 • افزایش ضریب نفوذ خدمات حمایتی
 • تامین حداقل نیازهای اساسی خانوارهای نیازمند
 • ارتقای سطح مطلوبیت، جامعیت و کفایت خدمات
 • حفظ کرامت انسانی مددجویان و رشد ایمانی، معنوی و فرهنگی آنان
 • کاهش آسیب های اجتماعی در خانوارهای جامعه هدف
 • توانمندسازی خانوارهای جامعه هدف
 • افزایش رضایتمندی خانوارهای خدمت گیرنده
 • توسعه مشارکت های مردمی
 • گسترش ارتباطات و تعاملات بین المللی
 • بهبود نظام اطلاع رسانی و تعامل دوسویه با مردم
 • مدیریت سرمایه های انسانی
 • ارتقای بهره وری سازمانی