صفحه اصلي > درباره ما > رسالت صندوق   

صندوق قر‌ض‌الحسنه امداد ولایت وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بر پایه اصول متعالی اسلامی در زمینه اعطای وام های قرض الحسنه از طریق جذب و هدایت هدفمند منابع، کمک ها، هدایا و وجوه شرعی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین نیازهای ضروری و غیرتجاری جامعه هدف با حفظ کرامت انسانی و ارزشهای اجتماعی فعالیت می کند.

صندوق تلاش می کند با تاکید بر اصل ارائه خدمت بی منت، تکریم ارباب رجوع و تحصیل رضایت ذینفعان با بهرهگیری از سرمایه انسانی متعهد و متخصص، توسعه روزآمد و مستمر، بکارگیری راهکارها، سیستم‌ها و فناوری های نوین مبتنی بر صندوقداری اصول بانکداری اسلامی، سنت قرض الحسنه و بازار صواب را در جامعه ترویج نماید.

ما به موفقیت خود ایمان داریم و با کار گروهی تلاش می کنیم در جهت تحقق اصول زیر فعالیت نمائیم:

تعميق معرفت ديني و ترويج باورها و ارزش‌هاي اسلامي با تبليغ و اشاعه‌ي سنت نیکوی پرداخت قرض‌الحسنه

تحكيمِ بنيان خانواده‌هاي نيازمند در ابعاد مختلف با تأمین منابع مالی مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ...

تقویت عزت نفس افراد و خانواده‌های نیازمند و کرامت بخشیدن به ایشان.

شناسايي و پاسخگويي به نيازهای جامعه و كمك به اشتغال و توليد