صفحه اصلي > ارتباط با ما > باجه های صندوق   

فرم جستجو
  
  
 و  يا


ردیف استان شهرستان آدرس باجه شماره تماس کد شهرستان
101 آذربایجان غربی شاهین دژ شاهین دژ 46321380 044
102 آذربایجان غربی ماکو ماکو 34250715 044
103 آذربایجان غربی میاندوآب میاندواب 45265179 044
104 آذربایجان غربی نقده نقده 35623392 044
105 آذربایجان غربی اداره منطقه سه ارومیه خ خاقانی اداره 33869054 044
106 آذربایجان غربی اداره منطقه دو ارومیه خ خیام جنوبی 32238180 044
107 آذربایجان غربی پلدشت پلدشت میدان امام حسین 34282963 044
108 آذربایجان غربی چایپاره چایپاره خ شهید باکری 36724333 044
109 آذربایجان غربی اشنویه اشنویه خ انقلاب 44631933 044
110 آذربایجان غربی اداره انزل انزل 33322071 044