صفحه اصلي > ارتباط با ما > باجه های صندوق   

فرم جستجو
  
  
 و  يا


ردیف استان شهرستان آدرس باجه شماره تماس کد شهرستان
111 آذربایجان غربی اداره منطقه یک ارومیه ارومیه خ والفجر کمیته امداد منطقه یک 33363089 044
112 آذربایجان غربی شوط خ بهشتی کمیته امداد شوط 34273612 044
113 آذربایجان غربی اداره نوشین کمیته امداد نوشین شهر 33734330 044
114 آذربایجان غربی پیرانشهر کمیته امداد پیرانشهر 44240340 044
115 ایلام سیروان سیروان لومار کمیته امداد 34724357 084
116 ایلام ایلا م- اداره چوار چوار 32722584 084
117 ایلام آبدانان کمیته امداد شهرستان آبدانان 3624046 084
118 ایلام دهلران دهلران 3725932 084
119 ایلام دهلران-زرین آباد زرین آباد 3774166 084
120 ایلام منطقه یک ایلام ایلام بلوار مدرس 3381594 084