صفحه اصلي > ارتباط با ما > باجه های صندوق   

فرم جستجو
  
  
 و  يا


ردیف استان شهرستان آدرس باجه شماره تماس کد شهرستان
121 ایلام شهرستان ایوان کمیته امداد شهرستان 33239869 084
122 ایلام دره شهر کمیته امداد دره شهر 35228168 084
123 ایلام بدره بدره بلوار امام (ره) 35723694 084
124 ایلام مهران مهران -خیابان امام خمینی (ره) 33825710 084
125 ایلام اداره منطقه دو ایلام کمیته امداد منطقه دو 32228927 084
126 ایلام ملکشاهی کمیته امداد ملکشاهی 33855625 084
127 ایلام چرداول چرداول خیابان نهضت امداد چرداول 34225329 084
128 ایلام سیوان سیوان -کمیته امداد 32383701 084
129 ایلام هلیلان هلیلان کمیته امداد 34344003 084
130 بوشهر جم جم - ولایت - میدان امام حسین - خیابان معلم - کمیته امدادامام خمینی 37624294 077