صفحه اصلي > ارتباط با ما > باجه های صندوق   

فرم جستجو
  
  
 و  يا


ردیف استان شهرستان آدرس باجه شماره تماس کد شهرستان
11 اردبیل مشگين شهر مشكين شهر- خيابان موئيل - شهرك اداري - كميته امداد 32538104 045
12 اردبیل اداره ارشق ارشق - خيابان چهل و پنج متري -كميته امداد 32582137 045
13 اردبیل نمين نمين - خيابان امام - روبري شهرداري -كميته امداد 32323260 045
14 اردبیل نير نير - خيابان امام بطرف سراب -كميته امداد 33283164 045
15 اردبیل گرمي گرمي- خيابان معلم -كميته امداد 32621402 045
16 اردبیل سرعين سرعين - كمربندي امام علي (ع) - روبروي امام زاده ابراهيم - كميته امداد 32221052 045
17 اصفهان فریدن فریدن داران خ گلستان شهداء 57227363 031
18 اصفهان برخوار دولت اباد جاده حبیب اباد مقابل پمپ بنزین 45826084 031
19 اصفهان خوروبیابانک خوروبیابانک کمیته امداد 46325083 031
20 اصفهان مبارکه مبارکه بلوار خلیج فارس جنب فرمانداری ساختمان کمیته امداد 52405146-7 031