صفحه اصلي > ارتباط با ما > باجه های صندوق   

فرم جستجو
  
  
 و  يا


ردیف استان شهرستان آدرس باجه شماره تماس کد شهرستان
21 اصفهان میمه میمه کمیته امداد 45425070 031
22 اصفهان خوانسار کمیته امداد خوانسار 57230036 031
23 اصفهان چادگان کمیته امدادچادگان 57704901 031
24 اصفهان اصفهان - منطقه یک اداره منطقه یک 34465363 031
25 اصفهان گلپایگان گلپایگان شهرک الوند کمیته امداد 57244003 031
26 اصفهان فلاورجان فلاورجان-کمیته امداد 37422050 031
27 اصفهان شاهین شهر شاهین شهر بلوار امام روبروی حسینیه بختیاریها 45221040 031
28 اصفهان اردستان اردستان ، میدان مدرس ، کمیته امداد اردستان 54242424 031
29 اصفهان تیران و کرون امداد تیران و کرون 42227611 031
30 اصفهان سمیرم کمیته امداد سمیرم 53661902 031