صفحه اصلي > ارتباط با ما > باجه های صندوق   

فرم جستجو
  
  
 و  يا


ردیف استان شهرستان آدرس باجه شماره تماس کد شهرستان
31 اصفهان نایین نایین میدان مدرس 46267308 031
32 اصفهان جرقویه علیا کمیته امداد جرقویه علیا 46533040 031
33 اصفهان کاشان امداد کاشان 55448000 031
34 اصفهان دهاقان دهاقان کمیته امداد 53332090 031
35 اصفهان شهرضا شهرضا-سروستان-بلوارسعدی جنوبی-کمیته امدادامام خمینی (ره) 53281019 031
36 اصفهان بوئین میاندشت خیابان بهارستان 57523340 031
37 اصفهان نجف اباد کمیته امداد امام خمینی 42627878 031
38 اصفهان مهردشت امداد مهردشت 42273366 031
39 اصفهان خمینی شهر خمینی شهر بلوار دانشجو 33600914 031
40 اصفهان لنجان کمیته امداد لنجان 52233904 031