صفحه اصلي > ارتباط با ما > باجه های صندوق   

فرم جستجو
  
  
 و  يا


ردیف استان شهرستان آدرس باجه شماره تماس کد شهرستان
41 اصفهان فولادشهر فولاد شهر 52622424 031
42 اصفهان آران و بیدگل آران و بیدگل ـ خیابان شهداء ـ جنب اداره آموزش و پرورش 547222444 031
43 اصفهان نطنز نطنز-خ امام - کمیته امداد 54222623 031
44 اصفهان اداره 3 اصفهان اصفهان-خیابان ارتش-کوچه آرش -پلاک دوم -کمیته امداداداره 3 اصفهان 32220096 031
45 اصفهان منطقه 4 اصفهان اصفهان خیابان جی جنب تامین اجتماعی 35210824 031
46 اصفهان هرند هرند - خیابان امام خمینی کمیته امداد امام خمینی 46404233 031
47 اصفهان فریدونشهر فریدونشهر-خ گلستان شهدا -کمیته امداد امام 57592015 031
48 اصفهان ورزنه اداره ورزنه 46483010 031
49 اصفهان پادنا پادنا بخش دنا کوه جنب پاسگاه بیده 53560523 031
50 اصفهان کوهپایه کوهپایه خ شهید بهشتی اداره کمیته امداد امام خمینی ره 46690025 031