صفحه اصلي > ارتباط با ما > باجه های صندوق   

فرم جستجو
  
  
 و  يا


ردیف استان شهرستان آدرس باجه شماره تماس کد شهرستان
71 آذربایجان شرقی مهربان مهربان خيابان جمهوري اسلامي پشت اداره دارائي 43224605 041
72 آذربایجان شرقی عجب شیر عجبشير بلوار شهداء 37624021 041
73 آذربایجان شرقی مراغه مراغه خيابان معلم شمالي جنب راهنمائي ورانندگي 37230220 041
74 آذربایجان شرقی مرند مرند - خ جلفا - اول سه راهی مطهری 42235002 041
75 آذربایجان شرقی ملکان ملكان خيابان جانبازان جنب بانك كشاورزي 37824781 041
76 آذربایجان شرقی میانه ميانه خيابان شهداء جنب اداره كار 52230829 041
77 آذربایجان شرقی ترکمنچای ميانه بخش تركمنچاي خيابان امام خيابان امام خيابان سعدي 52420544 041
78 آذربایجان شرقی کاغذکنان ميانه بخش كاغذكنان آقكند 52322299 041
79 آذربایجان شرقی هشترود هشترود خيابان شهيد بهشتي جنوبي جنب فرمانداري 52625330 041
80 آذربایجان شرقی منطقه یک تبريز خيابان بهادري بالاتراز بيمارستان زكريا 35249692 041