صفحه اصلي > ارتباط با ما > باجه های صندوق   

فرم جستجو
  
  
 و  يا


ردیف استان شهرستان آدرس باجه شماره تماس کد شهرستان
81 آذربایجان شرقی منطقه دو تبريز خيابان ارتش جنوبي نرسيده به مبدان ساعت روبروي شهرداري 35542087 041
82 آذربایجان شرقی منطقه سه تبريز خيابان فلسطين بالاتراز بانك ملي نرسيده به پل چايكنار 32814724 041
83 آذربایجان شرقی منطقه چهار تبريز خيابان آذربايجان پل سرداران فاتح جنب ايران خودرو طبقه فوقاني بيمه سامان 32871851 041
84 آذربایجان شرقی شبستر شبستر خيابان شهيد باكري جنب اداره گاز 42421991 041
85 آذربایجان شرقی کلیبر كليبر اول جاده مغان روبروي اداره راه وترابري 44443319 041
86 آذربایجان شرقی چاراویماق چاراويماق قره آغاج انتهاي خيابان امام خميني جنب نهضت سوادآموزي 52722009 041
87 آذربایجان شرقی هریس هريس خيابان انقلاب روبروي فرمانداري 43433973 041
88 آذربایجان شرقی خداآفرین خداآفرين خمارلو كوچه شهيد گلسرخي 44662857 041
89 آذربایجان شرقی سراب سراب خيابان شهيد باكري روبروي اداره تبليغات اسلامي 43224605 041
90 آذربایجان شرقی خاروانا ورزقان خاروانا ميدان شهرداري خيابان امداد 44522150 041