صفحه اصلي > خدمات الکترونیک > از حساب خود مطلع شویم   

جهت شفاف سازی هر چه بیشتر فعالیت های صندوق قرض الحسنه امداد ولایت، سپرده گذاران محترم قادر خواهند بود تمام مراحل اعطای تسهیلات از محل سپرده خود به افراد وام گیرنده را رصد و پیگیری نمایند تا علاوه بر برخورداری از اجر معنوی , از اطمینان خاطر بیشتری برخوردار گردند. همچنین امکان انتخاب شهر، استان و نوع تسهیلات اعطایی از محل سپرده گذاری نیز برای هر خیر وجود دارد تا بدین ترتیب سپرده گذاران محترم امکان انتخاب جغرافیای ارائه تسهیلات از محل سپرده خود را نیز داشته باشند.

 سپرده گذاران حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب «سپرده ویژه» در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت، قادر خواهند بود افراد مورد نظر خود  اعم از بستگان، دوستان و یا کارمندان خود را جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه معرفی نمایند تا به میزان مبلغ مورد نظر خود و بر اساس ضوابط بانک مرکزی به این افراد تسهیلات قرض الحسنه اعطا گردد.