صفحه اصلي > خدمات الکترونیک > معرفی تسهیلات   

تسهیلات وام در صندوق امداد ولایت به صورت  ذیل ارائه میگردد:


  •    وام خودکفایی
  •     وام کارگشایی
  •     وام خیرین
  •     وام وجوه اداره شده