صفحه اصلي > طرح ها و خدمات   

خیرین و آحاد مردم می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت علاوه بر برخورداری از اجر معنوی جهت پرداخت تسهیلات به نیازمندان جامعه، به کاهش صف انتظار این قشر آسیب پذیر در دریافت تسهیلات نیز از طریق روش های زیر کمک نمایند:

حساب قرض الحسنه عادی:

این حساب مطابق ضوابط بانک مرکزی توسط سپرده گذار در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت افتتاح می گردد و دارای کارت بانکی عضو شتاب بوده و امکان دریافت و پرداخت در هر زمان وجود دارد.

حساب قرض الحسنه ویژه (وجوه اداره شده):

حسابی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با عنوان "سپرده ویژه" افتتاح خواهد شد و براساس شرایط و قرارداد تفاهم شده بین سپرده گذار و صندوق ، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص معرفی شده توسط سپرده گذار بر اساس ضوابط بانک مرکزی صورت می گیرد .

 

 

طرح قرض ماندگار (کمک به قرض الحسنه)

خیرینی که قصد کمک در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان را خواهند داشت با استفاده از این طرح مبالغ مورد نظر خود رابه صورت بلاعوض در حساب های کمک به قرض الحسنه واریز نموده تا در قالب تسهیلات قرض الحسنه به دست نیازمندان برسد.

طرح خیرین:

اجرای این طرح به دو روش صورت می پذیرد :

1- درمواقعی که فرد خیر تمایل به مساعدت به نیاز مند واجد شرایط مورد نظر خود را داشته و امکان پرداخت مبلغ مساعدت به نیازمند رابه صورت یکجا نداشته باشد، صندوق اقدام به پرداخت تسهیلات به خیر نموده ولی وجه تسهیلات را به نیازمند واجد شرایط و  مور نظر خیر پرداخت میکند و اقساط تسهیلات توسط خیر پرداخت می گردد .

2- درشرایطی که متقاضی واجد شرایط تسهیلات در صندوقدرخواست تسهیلات داشته باشد ولی امکان تامین ضامن رانداشته باشد، خیر با تقبل ضمانت تسهیلات، پرداخت تسهیلات به نیازمند واجد شرایط را تسهیل می کند.

طرح مسئولیت اجتماعی:

کلیه خیرین حقیقی و حقوقی می توانند برای مدت زمان معینی در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت افتتاح حساب و سپرده گذاری انجام دهند و در ازای وجه سپرده گذاری شده ، اعتبار معادل توسط صندوق جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در اختیارشان قرار داده خواهد شد. لازم به ذکر است بعد از اتمام زمان تفاهم شده سپرده گذار قادر خواهد بود تمام مبلغ سپرده گذاری خود را عینا برداشت نماید.

خدمات متمایز صندوق

1-     عدم دریافت سود و جریمه دیرکرد

2-     پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت

3-     عدم دریافت کارمزد تسهیلات تا سقف 100 میلیون ریال و دریافت حداقل کارمزد،  صرفا یکبار و به میزان حداکثر 3 درصد کل تسهیلات پرداختی برای تسهیلات بیشتر از 100 میلیون ریال

4-     ایجاد شعبه دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان

5-     اتصال به شبکه سراسری بانک های کشور (شتاب)

6-     عدم پرداخت تسهیلات به کارمندان صندوق و خانواده های ایشان