صفحه اصلي > درباره ما > تاریخچه   

قرض الحسنه در سازمان کمیته امداد امام خمینی ( ره ) تقریبا به عمر این سازمان سابقه داشته و مورد توجه بوده است و از همان سالهای اولیه پرداخت وام قرض الحسنه در الویت برنامه قرار داشته است . پرداخت وام به نیازمندان تحت حمایت برای مصارف کارگشایی، درمان بیماری  هزینه تحصیلی ، اشتغال و استخلاص از مشکلات و گرفتاری ها به اشکال و روش های متفاوت مورد عمل بوده و با توجه به نیازهای روز تغییراتی در آن به وجود آمده و پس از مطالعات لازم جهت تحول در ساختار سازمانی حوزه متولی پرداخت وام در کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و به دنبال جلسات و بررسی های کارشناسی طرح تاسیس صندوق قرض الحسنه در دستور کار قرار گرفت.

 به دنبال پیشنهاد شورای محترم مرکزی و تایید دفتر مقام معظم رهبری کار تدوین اساسنامه صندوق قرض الحسنه امداد ولایت تحت نظارت بانک مرکزی و منطبق بر ضوابط و چارچوب های مورد نظر توسط کارشناسان ذیربط شروع و در اسفند سال ۱۳۹۴ اساسنامه صندوق قرض الحسنه به تصویب هیات امنای محترم کمیته امداد رسید و در تاریخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۵ صندوق قرض الحسنه امداد ولایت  از طرف بانک مرکزی صادر گردید .