صفحه اصلي > درباره ما > بیانیه،اصول و ارزش های سازمانی   

ارائه خدمت بی‌منت به خلق خدا و کسب رضایت خالق

افزایش کارآیی، تعهد، تخصص‌گرایی، نمایش رفتار حرفه‌ای و شایسته‌سالاری

ایمان و اعتقاد به کارآمدی قرض‌الحسنه مطابق آموزه‌های اسلامی

امانت‌داری، پاکدستی، صداقت و رازداری

خلاقیت و نوآوری به منظور ارائه و بهبود کمی و کیفی خدمات قرض‌الحسنه

احترام، پاسداشت و تعالی کرامت انسانی

تعهد اجتماعی، عدالت‌محوری و قانون‌مداری

مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی، شفافیت، نظارت‌پذیری و خودکنترلی

برنامه‌محوری، ایجاد انضباط اداری و مالی

جلب مشارکت و اعتماد عمومی و تکیه بر منابع مردم

تعامل سازنده با اشخاص و مراجع ذیربط به منظور صیانت از شبکه‌ها و نهاد قرض‌الحسنه

توانمندسازی و تقویت روحیه‌ی کار و تلاش.