صفحه اصلي > خدمات الکترونیک > هدایت بهینه منابع به افراد نیازمند   

توانمند سازی و شکوفایی استعدادهای خانواده ها و اقشار نیازمند و آسیب پذیر با هدایت بهینه منابع قابل تحقق خواهد بود. از آنجا که این انجام این مهم از توانایی های تخصصی کمیته امداد امام خیمینی(ره) می باشد لذا هدایت دقیق و درست منابع در اختیار این صندوق در این مسیر از سهولت و ضریب اطمینان بالایی برخوردار می باشد. صندوق قرض الحسنه امداد ولایت با ارائه تسهیلات قرض الحسنه به خانواده ها و اقشار بدون پشتوانه اما توانمند بر اساس شاخصه های کاری و اقتصادی در هر استان، قادر خواهد بود توانمندیهای بالقوه در این بخش از جامعه را شکوفا نماید و ظرفیت ها و پتانسیل های نهفته در اقشار ضعیف را تحریک و بارور کند.