صفحه اصلي > اسلایدر > اینترنت بانک   

اتصال به شبکه‌ی شتاب موجب گردیده تا شعب صندوق قادر باشند مانند شعب بانک‌های متصل به شبکه‌ی شتاب، همه‌ی خدمات متداول در شبکه‌ی بانکی کشور را به مشتریان خود ارائه نمایند و مشتریان صندوق بتوانند با مراجعه به تمامی درگاه‌های بانکی سراسرکشور، همه‌ی خدمات متداول در شبکه‌ی بانکی را دریافت نمایند. با انتخاب یکی از بانک‌های متصل به شبکه‌ی شتاب برای ایفای نقش عاملیت (بعنوان بانک عامل) و خریداری یک سوئیچ اختصاصی برای صندوق، راه‌یابی به شبکه‌ی شتاب محقق شد و با استقرار این راه‌کار صندوق به صورت غیرمستقیم و